3-ի վրա բաժանելիություն

Որոշ խնդիրներ հնարավոր է լուծել առանց sort, բայց դա օգտագործելով կյանքը շատ է հեշտանում։
Տրված են երեք ոչզրոյական տարբեր թվանշաններ։ Հարկավոր է գտնել միայն այդ թվանշաններից կազմված այն ամենափոքր թիվը, որը բաժանվում է 3-ի վրա առանց մնացորդի։

Մուտք

Մուտքի միակ տողում տրված են, մեկական բացատով իրարից անջատված, 3 տարբեր ոչզրոյական թվանշաններ։

Ելք

Ելքում պետք է արտածել մեկ թիվ՝ մուտքում տրված թվանշաններից կազմված 3-ի վրա բաժանվող փոքրագույն թիվը։ Միևնույն թվանշանը կարելի է մի քանի անգամ օգտագործել։
Մուտք
Ելք
4 7 2
24
7 1 4
111
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue