Թվի շրջումը

Մուտքում տրված է ամբողջ թիվ։
Անհրաժեշտ է տպել թիվը հակառակ հերթականությամբ։
Մուտք
Ելք
1234543
3454321
 
Հուշում
Մտածեք թե ինչպես կարող եք ամեն անգամ վերցնել թվի վերջին նիշը։
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue