Պարուրաձև քառակուսին 2

Մուտքում ունենալով մեկ n թիվ, անհրաժեշտ է տպել մատրից, որը կունենա պարուրաձև դասավորված 0 և 1-երից կազմված տեսք։
Մուտք՝
7

Ելք՝
1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 0 1
1 0 0 0 1 0 1
1 0 1 1 1 0 1
1 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 1
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue