Թվի նշանը

Պայմանները կարող են ունենալ մեկից ավելի if, else մասեր։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ ծրագիր, որը կանի ինչ-որ բան, եթե թիվը հավասար է 1-ի, ինչ-որ այլ բան, եթե հավասար է 2-ի, մեկ այլ բան եթե 3-ի և, ընդհանրապես, այլ բան, եթե այս թվերից ոչ-մեկը չէ, ապա կարող ենք դա անել այսպես՝
if (n == 1) {
	...
}
else if (n == 2) {
	...
}
else if (n == 3) {
	...
}
else {
	...
}
Վարժություն՝
Տրված է թիվ, պետք է գտնել այդ թվի նշանը։ Տպել -1, եթե թիվը բացասական է, տպել 1, եթե թիվը դրական է և 0, եթե թիվը 0 է։
Մուտք
Ելք
-5
-1
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue