Օլիմպիական ծրագրավորում

Ֆիզկուլտուրայի ժամանակ կանգնելու տեղը

Ֆիզկուլտուրայի ժամանակ աշակերտները կանգնում են ըստ բոյի աճման կարգով։ Մեր խնդրի հերոսը դասից ուշացել է և ուզում է հասկանալ թե որտեղ պետք է կանգնի շարքի մեջ։ Նա ունի ձեր օգնության կարիքը։ Օգնեք նրան շարքի մեջ ճիշտ տեղում կանգնել։
Եթե կան իր բոյի մի քանի մարդ, ապա նա պետք է կանգնի արդեն կանգնածներից հետո։
 
Մուտքում տրված է մի n թիվ (1 ≤ n ≤ 10000), որին հաջորդում են n հատ ամբողջ թվեր, որոնք արդեն շարքում կանգնած աշակերտների բոյերն են։ Դրան հաջորդում է ուշացած աշակերտի բոյը։
Ելքում անհրաժեշտ է տպել այն համարը, որտեղ պետք է կանգնի մեր հերոսը (համարակալումը սկսում ենք 1-ից)։
Մուտք
Ելք
10 160 160 162 164 164 164 165 170 170 170 164
7
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue