(0, 0)-ից հեռավորությունը

Հարթության վրա տրված է կետ իր x և y կոորդինատներով. անհրաժեշտ է տպել այդ կետի հեռավորությունը (0, 0) կետից։
Մուտք
Ելք
4 5
6.4031242374328486864882176746218
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue