🟡 Վարժություն 26

Գրել ծրագիր, որը մուտքում ստանում է ամբողջ տիպի թվերից բաղկացած զանգված և էկրանին տպում է բոլոր այն թվանշանները, որոնք առկա չեն զանգվածում։ Թվանշանները հարկավոր է դասավորել աճման կարգով և բաժանել իրարից բացատով։
Դիտարկենք օրինակներ՝
[12, 34, 56, 78] - զանգվածում առկա են բոլոր թվանշանները, բացի 0 և 9 -ից։ Ծրագիրը պետք է էկրանին տպի 0 9։
[364, 500, 715, 730] -զանգվածում առկա են բոլոր թվանշանները, բացի 2, 8 և 9 -ից։
 
#include <iostream>
#include <vector>
int main() {
 std::vector<int> arr;
 int size;
 std::cout << "Insert vector size ";
 std::cin >> size;
 std::cout << size << std::endl;;
 std::cout << "Insert vector elements: ";
 for (int i = 0; i < size; ++i) {
   int in;
   std::cin >> in;
   std::cout << in << " ";
   arr.push_back(in);
 }
 std::cout << std::endl;
 // Put your code here
}
 
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue