Programming 01

🟢 Վարժություն 19

Գրել ծրագիրը, որն էկրանին տպում է տրված մատրիցի տրանսպոզիցիան։ Մատրիցայի տրանսպոզիցիան ընդհանուր առմամբ նույն մատրիցն է, որի սյունակները համապատասխանում են օրիգինալի տողերին, իսկ տողերը՝ սյունակներին։
Օրինակ՝
Մուտքագրված մատրիցի առաջին տողը փոխարինվել է առաջին սյունով, երկրորդ տողը երկրորդ սյունով, երրորդը տողը՝ երրորդով։
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in