🟢 Վարժություն 19

Գրել ծրագիրը, որն էկրանին տպում է տրված մատրիցի տրանսպոզիցիան։ Մատրիցայի տրանսպոզիցիան ընդհանուր առմամբ նույն մատրիցն է, որի սյունակները համապատասխանում են օրիգինալի տողերին, իսկ տողերը՝ սյունակներին։
Օրինակ՝
Մուտք՝
1 2 3
4 5 6
7 8 9

Ելք՝
1 4 7
2 5 8
3 6 9
Մուտքագրված մատրիցի առաջին տողը փոխարինվել է առաջին սյունով, երկրորդ տողը երկրորդ սյունով, երրորդը տողը՝ երրորդով։
 
#include <iostream>

int main() {
  constexpr int rowsCount = 3, columnsCount = 3;
  int matrix[rowsCount][columnsCount];
  // Put your code to insert matrix elements
  // Put your code to print transpose of matrix 
}

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in