🟢 Վարժություն 16

Գրել ծրագիր, որն էկրանին կտպի զանգվածի այն էլեմենտի ինդեքսը, որից ձախ և աջ կողմում գտնվող էլեմենտների գումարը իրար հավասար են։ Եթե գոյություն ունի մի քանի այդպիսի էլեմենտ, տպել ամենաձախ ինդեքսը։ Եթե այսպիսի էլեմենտ գոյություն չունի, էկրանին տպել -1:
Օրինակներ`
Մուտք - [1,2,3,5,3,2,1 ], ելք-
Մուտք - 1 12 3 3 6 3 1, ելք - 2
 
#include <iostream>

int main() {
	const int N = 7;
 int arr[N] = {};
 std::cout << "Input " << N << " size array: ";
 for (int i = 0; i < N; i++) {
   int in;
   std::cin >> in;
   arr[i] = in; 
   std::cout << arr[i] << " ";
 }
 std::cout << std::endl;
 
 // Put your code here
}
 

Constraints

Time limit: 0.2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue