Programming 01

🟢 Վարժություն 11

Գրել ծրագիր, որը մուտքում ստանում է 4 նիշանոց ամբողջ տիպի թիվ և էկրանի առաջին տողում տպում է այդ թվի առաջին մասը, երկրորդ տողում՝ թվի երկրորդ մասը:
Օրինակ`
Ելք - 56
12

#include <iostream> 
int main() {
  int input;
  std::cin >> input; 
   
}
 

Constraints

Time limit: 1 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in