Մատրիցային խաղ

Աննան և Բաբկենը խաղում են հետևյալ խաղը։ Նրանք ունեն NxN չափի վանդակավոր դաշտ, յուրաքանչյուր վանդակում գրված է մեկ բնական թիվ։ Առաջին խաղացողն ընտրում է ցանկացած տող, որում կա առնվազն մեկ բնական թիվ: Երկրորդ խաղացողն ընտրում է սյունակ և իր միավորներին գումարում է այդ տողի և սյունակի հատման վանդակում գրված թիվը, ապա այդ վանդակի թիվը ջնջում, փոխարենը զրո է գրում: Հաջորդ քայլին դերերը փոխվում են։ Այժմ երկրորդ խաղացողն ընտրում է տող, իսկ առաջին խաղացողը՝ սյունակ: Հետո նորից դերերը փոխում են, և այդպես շարունակ։
Խաղն ավարտվում է, երբ բոլոր վանդակներում զրոներ են գրված լինում: Խաղացողներից յուրաքանչյուրը կիրառում է այնպիսի մարտավարություն, որ հակառակորդի միավորը հնարավորինս փոքր լինի, իսկ իր միավորը՝ հնարավորինս մեծ։
Գրեք ծրագիր, որը կգտնի խաղի վերջում Աննայի կուտակած թվերի գումարը և Բաբկենի կուտակած թվերի գումարը, եթե Աննան սկսի խաղը:

Մուտքային տվյալներ

Առաջին տողը պարունակում է մեկ ամբողջ N (1 ≤ N ≤ 500) թիվ՝ տախտակի չափը: Հաջորդ N տողերից յուրաքանչյուրը պարունակում է N հատ 100-ը չգերազանցող բնական թվեր։

Ելքային տվյալներ

Պետք է արտածել երկու ամբողջ թվեր՝ Աննայի և Բաբկենի միավորները խաղի վերջում:

Օրինակ

Մուտք
Ելք
2 1 2 3 4
4 6
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 24

Ենթախնդիրներ

  • Ենթախնդիր 1 (30 միավոր) Nը զույգ է
  • Ենթախնդիր 2 (35 միավոր) N ≤ 5
  • Ենթախնդիր 3 (35 միավոր) Nը կենտ է

Constraints

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 512 MB

Output limit: 1 MB

To check your solution you need to sign in
Sign in to continue